Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên K49 vào ở Ký túc xá năm học 2022-2023

14:01 24/09/2022

    HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

   Ban Quản lý Ký túc xá

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận sinh viên K49 vào ở Ký túc xá Học viện Ngoại giao

Năm học 2022-2023

Căn cứ vào số lượng phòng hiện có và nhu cầu ở tại Ký túc xá Học viện Ngoại giao (KTX HVNG) của sinh viên khoá 49,  BQL Ký túc xá thông báo về việc tiếp nhận sinh viên như sau

1. Sinh viên khoá 49 nếu có nhu cầu ở tại KTX HVNG (bao gồm tòa nhà C và Nhà khách số 67 Chùa Láng) đăng ký trực tuyến tại đường link dưới đây: https://forms.office.com/r/V98V6dK55V

(Đợt đăng ký này chỉ dành cho sinh viên K49. Sinh viên các khóa trên vui lòng không đăng ký vào ở KTX).

Thời hạn: từ ngày 24/9 đến 12h00 ngày 26/9/2022

Sinh viên nêu rõ hoàn cảnh gia đình và các chế độ ưu tiên (nếu có) để làm cơ sở đánh giá cho BQL KTX trong quá xem hồ sơ của sinh viên.

2. Giá thuê phòng ở trong KTX xác định theo loại phòng, từ 1,6tr-2tr đồng/người/tháng (chưa bao gồm điện, nước và phí gửi xe tháng).

Sinh viên sẽ được ký hợp đồng đến hết năm học 2022-2023. Sau khi hết hạn hợp đồng, Học viện sẽ thanh lý hợp đồng và sẽ không được gia hạn tiếp do phải dành chỗ để tiếp nhận sinh viên khoá mới tiếp theo.

3. BQL sẽ thông báo trực tiếp về việc ký hợp đồng và thời gian nhận phòng cho những sinh viên được tiếp nhận vào KTX từ ngày 27/9/2022

Việc sắp xếp phòng ở sẽ do BQL KTX thực hiện căn cứ trên số lượng phòng và nhu cầu thực tế của KTX.

                                                            BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Cùng chuyên mục