ĐOÀN THANH NIÊN

00:00 15/11/2022

  1. Giới thiệu chung

Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao là tổ chức chính trị - xã hội quy tụ thanh niên đang là cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên của Học viện Ngoại giao; giữ vai trò tổ chức các hoạt động của thanh niên, sinh viên Học viện, cũng như hỗ trợ định hướng các hoạt động và phong trào thanh niên, sinh viên. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên còn là cầu nối giữa Học viện, sinh viên, và xã hội thông qua Fanpage Kênh thông tin Học viện Ngoại giao - DAV Official và website của Học viện, thường xuyên cập nhật thông tin chính thức về các hoạt động của Học viện tới toàn thể sinh viên.

Hiện nay, BCH Đoàn Thanh niên Học viện gồm 15 đồng chí là cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện. Trong đó bao gồm ba cán bộ, giảng viên và 12 sinh viên tiêu biểu đến từ các chi đoàn sinh viên trong Học viện. Ngoài ra, BCH Đoàn còn đóng vai trò là tổ chức cho các chương trình trong và ngoài Học viện quy mô lớn như: Chào Khóa Mới - Sự kiện chào Tân sinh viên Học viện Ngoại giao, Hoa khôi Ngoại giao - Miss DAV, Chuỗi hoạt động Tư vấn tuyển sinh - DAV Open House, Tết Yêu Thương, Mùa Hè Xanh,... Bên cạnh đó, nhận được sự tín nhiệm từ Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, BCH Đoàn Học viện đã chủ trì và tham gia tổ chức các chương trình của Bộ Ngoại giao, các bộ, ban, ngành khác, nổi bật như: Đối thoại giữa Bộ trưởng và Thanh niên Ngoại giao, Tết ASEAN và những người bạn,...

Với khẩu hiệu “Đoàn là Nhà”, Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sức trẻ nhiệt huyết, xây dựng Đoàn vững mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thanh niên của Học viện.

2. Nhân sự

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO NHIỆM KỲ 2022 - 2024, GIAI ĐOẠN 2023 - 2024

 

STT

Ảnh cá nhân

Họ và tên

1

Trần Hữu Duy Minh (Bí thư)

Khoa Luật quốc tế

minh.thd@dav.edu.vn

2

 

Trần Thị Linh Đa (Phó Bí thư)

Phòng Đào tạo đại học, Ban Đào tạo linhdatran.dav@gmail.com

3

 

Đinh Như Hiếu (Phó Bí thư)

Chi đoàn TT47C1

hieundinh169@gmail.com

4

 

Nguyễn Mai Ngọc

Chủ tịch Hội Sinh viên

Phòng CTCT&QLSV, Ban Đào tạo

maingoc.ng.271@gmail.com

5

Nguyễn Quỳnh Anh

Chi đoàn QHQT48C2; Trưởng Ban Văn phòng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao

nguyenquynhanh3112003@gmail.com

6

 

Nguyễn Hoà An

Chi đoàn TTQT48C1; Trưởng Ban Đối ngoại Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

anng3603@gmail.com

7

 

Trần Minh An

Chi đoàn QHQT48C2; Phó Trưởng Ban Văn phòng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

an.tranminhf1@gmail.com

8

 

Hoàng Xuân Huy

- Chi đoàn QHQT48TC (17A);

- Trưởng Ban Truyền thông Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

assasinhuy@gmail.com

9

 

Nghiêm An Khuê

Chi đoàn TTQT48C(A); Phó Trưởng Ban Văn phòng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

nghieman.khue@gmail.com

10

 

Nguyễn Quang Minh

Chi đoàn KTQT48C1; Trưởng Ban Tài chính - Sự kiện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

quangminh.flss@gmail.com

11

 

Lê Thị Phượng Nhi

Chi đoàn  QHQT48C1; Phó Trưởng Ban Tài chính - Sự kiện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

lenhi8330@gmail.com

12

 

Phạm Đào Hồng Ngọc

Chi đoàn TTQT48C(H); Trưởng Ban Văn nghệ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

ngocpdh18@gmail.com

13

 

Nguyễn Hà Anh Phương

Chi đoàn KTQT48C1; Phó Trưởng Ban Đối ngoại Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

apnguyen202@gmail.com

14

 

Phạm Hà Trang

Chi đoàn TTQT48C(B); Trưởng Ban Tài chính - Sự kiện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

phamhatrang2711@gmail.com

15

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Chi đoàn NNA48C1; Phó Trưởng Ban Truyền thông Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

ngxtrang1509@gmail.com

16

 

Hồ Hương Giang (Uỷ viên dự khuyết)

Chi đoàn TTQT48C(H); Phó Trưởng Ban Văn nghệ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

hhgiang2801@gmail.com

17

 

Nguyễn Nhật Minh (Uỷ viên dự khuyết)

Chi đoàn TTQT48C(E); Phó Trưởng Ban Đối ngoại Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

nhatminhdaylight@gmail.com

18

 

Ngô Ngọc Thành Nguyên (Uỷ viên dự khuyết)

Chi đoàn KTQT48C1; Phó Trưởng Ban Tài chính - Sự kiện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

thanhnguyen2762003@gmail.com

 

3. Liên hệ

Email: doanthanhnienhvng@gmail.com

Đầu mối: Đinh Như Hiếu (Phó Bí thư), SĐT: 0919306312

Cùng chuyên mục