[GIỚI THIỆU BÀI VIẾT]Tiếp cận khái niệm “địa - chiến lược” trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam đến năm 2030

08:00 24/09/2020

Trong những năm qua, tri thức - thông tin đã trở thành nguồn lực có ý nghĩa ngày càng quyết định. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) khác căn bản so với các cuộc cách mạng trước về cả tốc độ phát triển và mức độ tác động sâu rộng. Bên cạnh đó, các nhân tố địa lý như biển, đại dương ngày càng có tác động quan trọng đến vận mệnh của nhiều quốc gia. Do vậy, nội hàm và cách tiếp cận khái niệm “địa - chiến lược” cũng khác trước. Việc nhận diện những bước phát triển mới trong nhận thức về khái niệm này gợi mở hàm ý đối với Việt Nam cả trên hai phương diện cơ hội và thách thức từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TS. Lê Đình Tĩnh là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược - Học viện Ngoại giao

Xem thêm nội dung bài viết tại đây

Xuân Linh (gt)

Cùng chuyên mục