• Khoa tiếng pháp
< >

Giới thiệu Khoa Tiếng Pháp

09:00 22/01/2019

1. Thông tin của khoa Tiếng Pháp

Địa chỉ: Tầng 1 nhà B, Học viện Ngoại giao

Số điện thoại: 04.38344540 - Ext: 3106

Fanpage của khoa/website của khoa: https://www.facebook.com/mfa.adv/

2. Lịch sử hình thành và phát triển (ngắn gọn dưới 10 dòng)

Tiếng Pháp bắt đầu được giảng dạy từ lớp Ngoại giao đầu tiên (1956) trước khi Trường Ngoại giao được thành lập năm 1959.

Năm 1963, khi trường mang tên Trường Cán bộ Ngoại giao - Ngoại thương, Tổ bộ môn tiếng Pháp trực thuộc Bộ môn Ngoại ngữ được hình thành.

Năm 1967, khi trường mang tên Trường Đại học Ngoại giao, Khoa Ngoại ngữ được thành lập với Bộ môn tiếng Pháp bên cạnh các bộ môn ngoại ngữ khác.

3. Chương trình đào tạo

Bậc Đại học - Hệ chính quy

Khoa tiếng Pháp gồm 2 bộ môn chính:

- Bộ môn tiếng Pháp cơ sở, giảng dạy 4 kỹ năng ngôn ngữ cơ sở Nói, Nghe, Đọc, Viết

- Bộ môn tiếng Pháp chuyên ngành, giảng dạy các môn Đọc hiểu chuyên ngành, Nghe hiểu, Biên dịch, Phiên dịch.

4. Cơ hội nghề nghiệp

- Cán bộ Ngoại giao

- Cán bộ các sở ngoại vụ địa phương

- Giảng viên tiếng Pháp

- Biên phiên dịch

- Làm việc tại các tổ Đại sứ quán, Lãnh sứ quán, các tổ chức thế giới, doanh nghiệp Pháp ngữ

5. Đội ngũ các bộ giảng viên