Giới thiệu sách: Nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia

02:03 01/01/2019

Trong gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc đã trỗi dậy mạnh mẽ nhờ sử dụng hiệu quả tổng hợp sức mạnh cứng và sức mạnh mềm để trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.Việc nghiên cứu đường hướng đối ngoại từ góc độ tiếp cận văn hóa chính trị của Trung Quốc cũng như nhận thức của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đối với sức mạnh tổng hợp quốc gia là yêu cầu đối với tất cả các nước, nhất là các nước láng giềng của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam.“Nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia” do TS. Đinh Thị Hiền Lương làm chủ biên là cuốn sách tập trung đánh giá, phân tích cơ sở lý luận cũng như khái niệm về sức mạnh tổng hợp quốc gia, làm rõ khung phân tích chính sách đối ngoại từ cách tiếp cận văn hóa chính trị, xác định những nhân tố xuyên suốt trong nhận thức của giới lãnh đạo Trung Quốc về sức mạnh quốc gia, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố văn hóa chính trị mang tính đặc thù Trung Quốc và chiến lược đối ngoại của Trung Quốc nhằm dự báo chiều hướng, những điều chỉnh trong nhận thức về sức mạnh quốc gia của Trung Quốc trong 10 năm tới, cũng như đưa ra những gợi mở ứng xử của Việt Nam.

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu nghiêm túc của tập thể các tác giả, gồm gần 300 trang với 3 chương:

CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia

CHƯƠNG II: Nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia trong thực tiễn đối ngoại Trung Quốc từ cách tiếp cận văn hóa chính trị

CHƯƠNG III: Những điều chỉnh trong nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia trong 10 năm tới: Tác động và gợi mở ứng xử của Việt Nam

Với lối trình bày logic, dễ hiểu, sử dụng các tài liệu tham khảo cập nhật, bảo đảm tính khoa học, khách quan của lịch sử, cùng cách tiếp cận từ góc độ văn hóa chính trị của Trung Quốc, cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả những cái nhìn gần hơn về “nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia.”

Xuân Linh (gt)

Cùng chuyên mục