Học viện Ngoại giao đón Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Viện đào tạo và nghiên cứu Liên hợp quốc (UNITAR)

Học viện Ngoại giao đón Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Viện đào tạo và nghiên cứu Liên hợp quốc (UNITAR)

Ông Nikhil Seth, Trợ lý Tổng Thư ký liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Viện đào tạo và nghiên cứu Liên hợp quốc (UNITAR) có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ 21 – 22/3/2024, nhằm thúc đẩy trao đổi, hợp tác về đào tạo cán bộ và nghiên cứu.