Học viện Ngoại giao nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 5 Chương trình đào tạo

14:36 09/09/2021

Ngày 08/6/ 2021 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam cấp theo Các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho 5 Chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Quan hệ Quốc tế; Luật Quốc tế; Truyền thông Quốc tế; Kinh tế Quốc tế và Ngôn ngữ Anh.

Ngày 08/6/ 2021 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam cấp theo Các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho 5 Chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Quan hệ Quốc tế; Luật Quốc tế; Truyền thông Quốc tế; Kinh tế Quốc tế và Ngôn ngữ Anh.

Ngay sau khi hoàn thành quy trình kiểm định và được nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ngày 22/4/2020 theo Bộ tiêu chuẩn tại Thông tư 12/2017 TT-BGDĐT do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp, Học viện Ngoại giao đã xác định việc tiếp tục thúc đẩy công tác kiểm định chất lượng 5 Chương trình đào tạo chủ chốt của Học viện là hoạt động quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và là điều kiện để thực hiện chính sách tự chủ đại học của Học viện.

Với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lòng quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của Học viện, hoạt động kiểm định chất lượng 5 Chương trình đào tạo đã được gấp rút triển khai và Báo cáo Tự đánh giá của 5 Chương trình đào tạo đã được hoàn thành sau gần một năm. 

Từ ngày18/01/2021 đến 29/01/2021 Đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam đã vào Học viện tiến hành khảo sát chính thức. Tháng 4/2021 Báo cáo Đánh Giá ngoài 5 chương trình đào tạo đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thông qua. 

Việc một tổ chức kiểm định có uy tín của Việt Nam công nhận 5 chương trình đào tạo của Học viện Ngoại giao đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một sự thừa nhận đáng mừng về chất lượng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của các chương trình đào tạo tại Học viện Ngoại giao. Đây cũng là cơ sở để Học viện Ngoại giao định hướng, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo nhằm quyết tâm đạt  các mục tiêu đã được nêu rõ trong chiến lược phát triển của nhà trường, tiến tới kiểm định các Chương trình đào tạo theo chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và các tiêu chuẩn quốc tế khác. Tin vui này là sự khích lệ rất kịp thời cho chương trình tuyển sinh của Học viện năm nay./.

Đồng Anh