Học viện Ngoại giao nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

09:42 07/05/2020

Ngày 22/04/2020 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao – trực thuộc Bộ Ngoại giao- đã nhận được Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng cơ sở giáo dục đại học cấp cho Học viện Ngoại giao

Nguồn: www.cea.vnu.edu.vn

Công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017 được Học viện Ngoại giao triển khai từ tháng 06/2018, trải qua quá trình tự đánh giá và các đợt khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng giáo dục đã diễn ra trong các ngày từ 03-08/1/2020 tại Học viện Ngoại giao. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là những ưu tiên chiến lược trong kế hoạch công tác chung của Học viện, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Học viện, sự tham gia với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của các đơn vị  và cá nhân hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong năm 2020. Trước đó, phát biểu tại buổi lễ bế mạc Khảo sát Chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Học viện Ngoại giao vào tháng 1/2020 và trước sự chứng kiến của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên Học viện; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo là chủ trương lớn của Nhà nước, tạo cơ hội cho các trường đại học nói chung và Học viện Ngoại giao nói riêng nhận ra những ưu thế và tồn tại, xác định các vấn đề cần đổi mới, cải tiến nhằm phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo và tăng cường trách nhiệm tự chủ của cơ sở giáo dục. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng như cam kết của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục đồng hành với Học viện Ngoại giao trong chặng đường phát triển sắp tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc Khảo sát chính thức Học viện Ngoại giao

Cũng tại buổi lễ bế mạc khảo sát chính thức, GS. TS. Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao chia sẻ: “Thông qua hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài này, đặc biệt, báo cáo đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia sẽ giúp toàn bộ Học viện nhận thức toàn diện hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn về tất cả các mặt từ hệ thống quản trị điều hành; hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.”

Giám đốc Học viện Ngoại giao, GS. TS. Nguyễn Vũ Tùng tại buỗi lễ bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

Việc đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT là sự đánh giá, công nhận đối với Học viện Ngoại giao trên tất cả các lĩnh vực từ công tác quản lý điều hành, công tác nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng, học tập, tài chính và cơ sở vật chất. Đây đồng thời cũng là thách thức, động lực lớn lao để Học viện xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hết sức cụ thể nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục các tồn tại hiện có và tiến tới kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN).

Cùng chuyên mục