Lễ ký kết Văn kiện ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và Viện nghiên cứu Chính sách châu Âu và An ninh Áo

09:08 07/03/2019

Ngày 05/03/2019, tại Dinh thự của Đại sứ Cộng hoà Áo tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết văn kiện ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao (DAV) và Viện Nghiên cứu Chính sách Châu Âu và an ninh Áo (AIES). TS Phạm Lan Dung, Phó Giám đốc DAV và TS Fasslabend, Chủ tịch AIES đại diện cho hai cơ quan nghiên cứu tham gia Lễ ký kết.

TS.  Phạm Lan Dung, Đại sứ Cộng hoà Áo Thomas Schuller-Goetzburg và TS. Fasslabend, Chủ tịch AIES có bài phát biểu cho buổi lễ

     Lễ ký kết văn kiện ghi nhớ về hợp tác đánh dấu mốc phát triển quan trọng của hai cơ quan nghiên cứu và tham mưu chính sách nhằm tạo ra khuôn khổ thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa các học giả, sinh viên đến từ hai phía.

     Theo TS. Phạm Lan Dung, việc ký kết văn kiện ghi nhớ về hợp tác mới chỉ là bước khởi đầu. DAV và AIES cần đầu tư và nỗ lực hơn nữa nhằm hiện thực hoá và phát triển thực chất mối quan hệ đối tác.

TS. Phạm Lan Dung và TS. Fasslabend, Chủ tịch AIES tiến hành ký kết bản hiệp ước

     Theo TS. Phạm Lan Dung, mộ trong những ưu tiên hàng đầu của Học viện Ngoại giao là mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi và nghiên cứu nhằm làm tốt công tác giảng dạy,nghiên cứu và phục vụ tham mưu chính sách cho Chính phủ Việt Nam.

     Tham gia Lễ ký kết còn có đại diện của các cán bộ nghiên cứu của Học viện Ngoại giao và Viện Nghiên cứu Chính sách châu Âu và An ninh của Áo.

     AIES là viện nghiên cứu chính trị quốc tế và chính sách hội nhập uy tín hàng đầu tại Áo và Châu Âu. Trong hai mươi năm hoạt động, AIES công bố nhiều báo cáo, nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề khác nhau liên quan đến Liên minh châu Âu và tiến trình hội nhập giữa các thành viên.

     Việc mở rộng hợp tác với DAV cho thấy AIES sẽ quan tâm nhiều hơn đến khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. TS. Fasslabend cho rằng châu Âu cần chú ý hơn đến châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á, bởi đây là khu vực phát triển năng động và đang trở thành một trung tâm mới trong nền chính trị quốc tế đương đại.

     Việc thiết lập quan hệ đối tác giữa hai cơ quan góp phần hoàn thiện hơn nữa mối quan hệ bền chặt và toàn diện hơn nữa giữa hai quốc gia Việt Nam và Áo.

     Tham gia buổi ký kết còn có đại diện của Bộ Ngoại giao, Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội và sinh viên của Học viện Ngoại giao.

      TS. Phạm Lan Dung tin rằng quan hệ giữa DAV và AIES, cũng như quan hệ Việt - Áo sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Lê Hồng Ngọc - Ảnh: Lê Khánh Linh