NCS Hoàng Đình Nhàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 05/10/2017, nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Đình Nhàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Đối ngoại quốc phòng Việt Nam đầu thế kỷ XXI đến nay”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Quế và PGS.TS. Vũ Dương Huân.

NCS Hoàng Đình Nhàn và người hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thị Quế

 

NCS Hoàng Đình Nhàn và người hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thị Quế

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, đây là công trình nghiên cứu có hệ thống và chuyên sâu ở Việt Nam về đối ngoại quốc phòng. Luận án xây dựng khái niệm về đối ngoại quốc phòng và làm rõ các nội hàm của nó. Tác giả đã tập hợp các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng được trình bày ở nhiều tài liệu khác nhau. Luận án xây dựng nội dung chính sách đối ngoại quốc phòng; đồng thời phân tích, xem xét kỹ sự triển khai chính sách đối ngoại quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI. Ngoài ra, luận án cũng đã trình bày định hướng đối ngoại quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đồng thời, trên cơ sở những thành tựu và hạn chế trong quá trình triển khai, luận án cũng khuyến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.   

NCS Hoàng Đình Nhàn cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo tiến sĩ. NCS đã trình bày tóm tắt luận án và trả lời những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Hoàng Đình Nhàn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua, trong đó có 5/7 phiếu xuất sắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại website Học viện Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC