NCS Lê Thị Thúy Hiền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 30/08/2023

Ngày 29/08/2023, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Thúy Hiền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024.

Luận án đã làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn để xác định vị trí của ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung như: khái niệm cạnh tranh chiến lược, vị trí tổ chức khu vực trong hệ thống chính trị quốc tế; tình hình thế giới khu vực liên quan, lập trường ASEAN về cạnh tranh nước lớn tại khu vực và thực tiễn ASEAN ứng phó với cạnh tranh nước lớn giai đoạn trước 2016. Từ đó, luận án đã xây dựng khung phân tích vị trí của ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Luận án đã phân tích tình hình cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024, tập trung làm rõ chính sách và hoạt động cạnh tranh, lôi kéo ASEAN trên các lĩnh vực chính trị, an ninh – quốc phòng, kinh tế và khoa học công nghệ. Luận án cũng đánh giá cách thức và kết quả phản ứng của ASEAN trước tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung để duy trì lập trường trung lập và có được vị trí trung gian trong cuộc cạnh tranh. Từ đó, luận án đưa ra nhận xét đánh giá về vị trí của ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và tác động đối với lợi ích quốc gia Việt Nam.

Luận án đã dự báo xu hướng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và triển vọng vị trí ASEAN trong cạnh tranh Mỹ - Trung đến năm 2030, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để Việt Nam đóng góp vào việc khẳng định vị trí của ASEAN trong cạnh tranh nước lớn và bảo đảm lợi ích quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu một số chuyên đề liên quan đến quan hệ quốc tế như: cạnh tranh nước lớn, tổ chức khu vực, trật tự khu vực… Ở mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận án có thể được tham khảo cho quá trình hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của ta với ASEAN và nước lớn, trước hết là Mỹ và Trung Quốc. 

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Lê Thị Thúy Hiền xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục