NCS Nguyễn Việt Lâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/10/2018, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Việt Lâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Việt Nam trong vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2008-2009”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng và PGS.TS. Đặng Đình Quý.

NCS Nguyễn Việt Lâm và người hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án vì đây là công trình khoa học nghiên cứu một cách toàn diện về quá trình ứng cử và đảm nhiệm vai trò là UVKTT HĐBA nhiệm kỳ 2008-2009 của Việt Nam, trên cả hai phương diện khoa học và thực tiễn.Trên thực tế, hiện nay chưa có một nghiên cứu nào ở cả thế giới và Việt Nam đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về quá trình Việt Nam vận động ứng cử và đảm nhiệm vị trí UVKTT HĐBA nhiệm kỳ 2008-2009. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa từ góc độ học thuật như là cung cấp và bổ sung nguồn tài liệu, phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, mà nó còn hữu ích cho quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam nói chung và đối ngoại đa phương nói riêng. Nghiên cứu này vừa có giá trị lý luận đóng góp vào các mạch lý luận hiện có về việc theo đuổi lợi ích quốc gia dân tộc và xây dựng bản sắc quốc gia thông qua công cụ đa phương qua trường hợp cụ thể của Việt Nam; vừa có giá trị thực tiễn phục vụ trực tiếp công tác hoạch định và triển khai thực hiện kế hoạch vận động và ứng cử nhiệm kỳ UVKTT HĐBA 2020-2021 nói riêng, chiến lược hội nhập quốc tế và chiến lược đối ngoại của Đại hội XII nói chung.


NCS Nguyễn Việt Lâm cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Nguyễn Việt Lâm xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua, trong đó có 6/7 phiếu xuất sắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC