Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào Học viện Ngoại giao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012

BỘ NGOẠI GIAO
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
———–———–
Số: 125 /HVNG-ĐT

V/v: đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào HVNG năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

 Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: – Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ Thông tư số 09/ 2012/ TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy và Công văn số 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/03/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012, Học viện Ngoại giao quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào Học viện Ngoại giao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng:

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học và cao đẳng được quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể như sau:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã dự thi và trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

c) Thí sinh trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học; Ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh đã dự thi.

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của môn Tiếng Anh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào Học viện theo ngành đúng với môn mà thí sinh đã đoạt giải.

e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt, Giám đốc xem xét, quyết định cho vào học.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học và cao đẳng được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể như sau:

Đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn trở lênkhông có môn nào bị điểm 0, Giám đốc xem xét, quyết định cho vào học tại Học viện Ngoại giao. Cụ thể như sau:

STT.

Tên môn thi
đạt giải học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Ghi chú

1.

Tiếng Anh

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật Quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D310106

D380108

D110109

 

 

2.

Tiếng Pháp

Quan hệ quốc tế

Luật Quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D380108

D110109

 

3.

Toán, Vật lý và Hóa học

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206 D310106

D380108

D110109

 

4.

Văn học

Quan hệ Quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật Quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D310106

D380108

D110109

 

 

3. Đối tượng xét tuyển:

Đối tượng xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Cụ thể như sau:

Thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển), học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này, xếp loại học lực năm lớp 10,11,12tốt nghiệp phổ thông trung học đạt loại giỏi, được Học viện xem xét, quyết định xét tuyển vào học. Chỉ tiêu đối tượng xét tuyển: tối đa 5 thí sinh.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

a. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và gửi về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2012. Hồ sơ bao gồm:

          Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

          Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông;

          Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012;

          Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

          Lệ phí tuyển thẳng là 15.000 đồng/ thí sinh/ hồ sơ.

b. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng mà đăng ký dự thi, cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về Sở giáo dục và đào tạo theo thời gian quy định của lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 từ ngày 15/3 đến hết ngày 16/4/2012 hoặc trực tiếp tại Học viện Ngoại giao từ ngày 17/4 đến 23/4/2012. Hồ sơ gồm có:

          Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

          Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Lưu ý: – Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện Ngoại giao phải dự thi tại Học viện Ngoại giao.

c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

            Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/6/2012. Hồ sơ bao gồm:

          Phiếu đăng ký xét tuyển (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

          Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

          Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012;

          Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

          Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

          Lệ phí xét tuyển là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ.

5. Thời gian đăng ký:

Thời gian đăng ký tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2012. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Học viện trước 25/6/2012.

Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển cùng hồ sơ đăng ký dự thi cho các Sở Giáo dục và Đào tạo (từ 15/3 đến hết ngày 16/4/2012) hoặc nộp trực tiếp tại Học viện (từ 17/4 đến 23/4/2012). Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Học viện theo lịch bàn giao hồ sơ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2012. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Học viện trước ngày 25/6/2012.

6. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển:

Kết quả đăng ký tuyển thẳng được gửi về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 30/6/2012.

Kết quả đăng ký ưu tiên xét tuyển và đăng ký xét tuyển được gửi về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 20/8/2012.

Học viện Ngoại giao xin báo cáo Quý Bộ và đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các thí sinh thuộc các đối tượng trên được biết.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT (để b/c);

– Các Sở GD&ĐT (để phối hợp);

– Thành viên Hội đồng tuyển sinh trường năm 2012;

– Lưu VP, ĐT.

GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

 

Đặng Đình Quý

                                                                       

 

67 thoughts on “Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào Học viện Ngoại giao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012

 1. Joya Hare says:

  Its like you learn my thoughts! You seem to know so much about this, such as you wrote the e-book in it or something. I believe that you can do with a few to pressure the message house a little bit, however instead of that, that is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 2. soccer predictions says:

  You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 3. site says:

  Well I truly enjoyed reading it. This post provided by you is very effective for accurate planning.

 4. you can try these out says:

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I¦ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 5. anabole steroide bestellen says:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 6. get more says:

  This is the precise blog for anybody who needs to find out about this topic. You understand a lot its almost onerous to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just nice!

 7. great post to read says:

  Good article and straight to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thx 🙂

 8. my says:

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 9. Sibutramine kaufen says:

  Hey very nice web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also?KI’m satisfied to search out so many useful info here in the publish, we need work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 10. Acquistare T3 liothyronine says:

  Throughout the awesome pattern of things you actually get a B+ with regard to hard work. Exactly where you actually misplaced us ended up being in the particulars. You know, it is said, the devil is in the details… And that couldn’t be much more accurate here. Having said that, allow me reveal to you what did work. Your text is actually quite convincing and that is most likely the reason why I am making an effort in order to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. 2nd, although I can notice the leaps in reason you make, I am not really convinced of exactly how you seem to connect your details that produce your final result. For now I will subscribe to your point but hope in the foreseeable future you actually connect your facts better.

 11. steroide kaufen says:

  I liked as much as you’ll receive carried out proper here. The comic strip is tasteful, your authored material stylish. nevertheless, you command get got an shakiness over that you want be turning in the following. in poor health unquestionably come more beforehand again as precisely the same nearly very regularly inside of case you protect this increase.

 12. steroide kaufen says:

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 13. steroide online bestellen says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 14. link url says:

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 15. this link says:

  Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thank you so much!

 16. Cars says:

  I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 17. site web says:

  Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing when you have the opportunity,Guess I will just make this bookmarked.2

 18. look there says:

  I believe this internet site holds some rattling great information for everyone :D. “The ground that a good man treads is hallowed.” by Johann von Goethe.

 19. 18flirt says:

  I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout to your weblog. Is that this a paid subject or did you modify it your self? Anyway stay up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 20. smoretraiolit says:

  It’s really a cool and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 21. Winston Salem roofers says:

  Attractive part of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing in your feeds and even I success you get entry to consistently fast.

 22. try these out says:

  You actually make it appear really easy together with your presentation however I to find this matter to be actually something that I think I would never understand. It kind of feels too complex and very vast for me. I’m looking ahead to your subsequent submit, I?¦ll attempt to get the hang of it!

 23. erjilopterin says:

  Thank you for sharing superb informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect web site.

 24. Les ptits tutos says:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC