Sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại tham gia khóa học của Đại học Fulbright Việt Nam

16:00 26/10/2021

Ngày 26/10/2021, 6 sinh viên đại diện khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại (TT&VHĐN) có cơ hội tham dự lớp Chính trị và Truyền thông Hoa Kỳ của Giáo sư Chris Matthews, Đại học Fulbright Việt Nam.

Khóa học mang tên “America’s Big Divide” (Khoảng cách lớn chia rẽ nước Mỹ), kéo dài năm buổi từ ngày 26/10/2021 đến ngày 5/11/2021. Các chủ đề được thảo luận là Chính trị Covid, Chính trị trong vấn đề Afghanistan, Sự phân cực của chính trị Hoa Kỳ, Chia rẽ sâu sắc trong truyền thông Hoa Kỳ và Triển vọng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Một số buổi học còn có sự tham gia của sinh viên đến từ Đại học Hoa Kỳ Afghanistan.

Sinh viên Khoa TT&VHĐN Học viện Ngoại giao cùng với sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam tham dự lớp học trên nền tảng trực tuyến

Mỗi buổi bao gồm cuộc thảo luận giữa giáo sư Matthews và các diễn giả khách mời nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về chủ đề, sau đó là phần hỏi đáp giữa sinh viên và các tham luận viên. 

Trong buổi học ngày 26/10 mang chủ đề Chính trị Covid, sinh viên được lắng nghe và đối thoại với các diễn giả dày dạn kinh nghiệm như Joy Reid - nhà phân tích chính trị cho MSNBC, Heidi Przybyla - nhà báo và phóng viên NBC News, và Ron Reagan - phóng viên, người dẫn chương trình và nhà bình luận chính trị trên MSNBC và Air America Radio. Qua các phân tích cụ thể của giáo sư Matthews và khách mời, sinh viên được tiếp cận vấn đề chính trị - truyền thông đằng sau cuộc tranh cãi về quyết định bắt buộc đeo khẩu trang và tiêm vaccine tại Mỹ.

Thông qua khóa học này, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực chính trị và truyền thông, đồng thời mở rộng hiểu biết về các vấn đề ở cấp quốc gia và quốc tế.

Hoài Linh