Thể lệ gửi bài đăng

07:46 02/03/2018

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNGTRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

1. Bài viết gửi đăng tại Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế phải là tài liệu mới, chưa được công bố trên các tài liệu xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp đã đăng ở một tạp chí hoặc báo khác mà tác giả không thông báo cho Tòa soạn, Tòa soạn có quyền không trả hoặc giảm nhuận bút của bài viết đó.2. Nếu tác giả sử dụng các nguồn tài liệu chưa được công bố trên sách báo hoặc chỉ được phép sử dụng hạn chế thì phải ghi rõ tên cơ quan quản lý tài liệu, ký hiệu tài liệu.3. Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung cơ bản cũng như về các chi tiết mà tác giả sử dụng trong bài như: các câu trích dẫn, tài liệu minh họa trên các sách báo, các số liệu điều tra, khảo sát thực tế… Nếu tài liệu nước ngoài đã được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt thì phải sử dụng bản tiếng Việt và ở lần xuất bản mới nhất.4. Ban Biên tập của Tạp chí chỉ nhận những bài đã được định dạng rõ ràng, đúng theo quy định. Bài viết không được sử dụng, Tạp chí không trả lại bản thảo.5. Tạp chí áp dụng quy trình phản biện khuyết danh hai chiều (double-blind peer review). Theo đó, Ban Biên tập giữ kín thông tin về tác giả và người phản biện khi thực hiện phản biện đối với dự thảo.6. Ban Biên tập giữ quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.7. Bài gửi đăng phải đánh máy vi tính, trên khổ A4, theo quy cách sau:

Trang bìa: Tác giả cung cấp tên bài viết và các thông tin cá nhân cần thiết để liên hệ với tác giả như họ tên, chức danh khoa học, chức vụ, địa chỉ cơ quan, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, số chứng minh nhân dân, mã số thuế.

Các trang bên trong: Không thông tin nào bên trong có thể liên hệ đến thông tin về tác giả. Các nội dung cần có gồm: (i) tiêu đề bài viết; (ii) tóm tắt tiếng Việt (không quá 150 từ, nêu bật những nội dung chính, đóng góp của bài viết); (iii) từ khoá tiếng Việt (3 đến 5 đơn vị từ); (iv) tóm tắt tiếng Anh; (v) từ khoá bằng tiếng Anh; (vi) nội dung bài viết (không quá 7000 từ); và (vii) tài liệu tham khảo.

Toàn bộ văn bản bài viết: cách dòng 1,5, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 2,5cm, gửi kèm theo bản mềm (có thể sử dụng đĩa CD hoặc gửi vào email:tapchi_ncqt@mofa.gov.vn hoặc tapchi_ncqt@dav.edu.vn).

Tên riêng, địa phương tiếng nước ngoài được phiên âm sang Hán Việt thì viết hoa chữ cái đầu các âm tiết (ví dụ: Mao Trạch Đông, Bắc Kinh…); nếu phiên âm trực tiếp cách đọc của nguyên ngữ thì viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của mỗi thành tố (ví dụ: Mát-xcơ-va, Vla-đi-mia I-lích Lê-nin…).

Các hình vẽ, bảng, biểu và đồ thị trong bài viết không sử dụng hiển thị bằng màu sắc và cần chú thích nguồn.

8. Nếu trích lại nguyên văn tài liệu khác từ 01 câu hoặc 10 từ trở lên thì cần để trích dẫn trong ngoặc kép. Các chú thích và tài liệu tham khảo được trình bày theo Chicago Manual of Style (dạng Notes and Bibliography). Cụ thể như sau: Chú thích:  đánh số theo thứ tự 1, 2, 3… đến hết bài (không đánh thứ tự từng trang)
  • Với tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, Tên sách hoặc luận văn, báo cáo (Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, thời gian xuất bản): số thứ tự của trang tài liệu trích dẫn.

Ví dụ: Trần Thừa, Kinh tế học vĩ mô (Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục, 1999): 9.

  • Với tài liệu là một bài viết trong một Tạp chí hoặc báo: Tên tác giả, “Tên bài báo,” Tên Tạp chí hoặc báo số báo (thời gian xuất bản): số thứ tự của trang tài liệu trích dẫn.

Ví dụ: Lê Đình Tĩnh, “Bàn về tư duy chiến lược: Lý thuyết, thực tiễn và trường hợp Việt Nam,” Nghiên cứu Quốc tế 111, số 4 (12/2017): 8.

  • Với tài liệu là một bài báo trên mạng: Tên tác giả, “Tên bài báo,” Tên Tạp chí, thời gian xuất bản, địa chỉ thông tin trên mạng.

Ví dụ: Farhad Manjoo, “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera,” New York Times, ngày 8/3/2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.

Tài liệu tham khảo:
  • Với tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành. Tên sách hoặc luận văn, báo cáo. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, thời gian xuất bản.

Ví dụ: Trần Thừa. Kinh tế học vĩ mô. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.

  • Với tài liệu là một bài viết trong một Tạp chí hoặc báo: Tên tác giả. “Tên bài báo.” Tên Tạp chí hoặc báo số báo (thời gian xuất bản): số thứ tự trang bắt đầu và kết thúc của bài báo.

Ví dụ: Lê Đình Tĩnh. “Bàn về tư duy chiến lược: Lý thuyết, thực tiễn và trường hợp Việt Nam.” Nghiên cứu Quốc tế 111, số 4 (12/2017): 7-35.

  • Với tài liệu là một bài báo trên mạng: Tên tác giả. “Tên bài báo.” Tên Tạp chí, thời gian xuất bản, địa chỉ thông tin trên mạng.

Ví dụ: Manjoo, Farhad. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” New York Times, ngày 8/3/2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html

  • Tên các tác giả nước ngoài đổi họ lên trước. Ví dụ: Manjoo, Farhad.
  • Tài liệu tham khảo được sắp xếp thứ tự A, B, C… theo họ của các tác giả.
Chi tiết về Chicago Manual of Style có thể tham khảo tại:

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

 

Cùng chuyên mục