Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khánh Nguyên Sơn

            BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———–                                                                                    —————-

 Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Nguyên Sơn

Với đề tài: “Chính sách của Trung Quốc đối với Myanmar từ sau chiến tranh lạnh đến 2015”

Chuyên ngành:   Quan hệ quốc tế

Mã số:              62 31 02 06

Thời gian:                     08h30, ngày 28 tháng 12 năm 2016

Địa điểm:                      phòng Truyền thống, tầng 3 nhà 7 tầng

                                    Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

 

 

Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

– Báo Thế giới và Việt Nam
– Website HVNG;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                  

                                                                                              GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC