THÔNG BÁO: Lấy phiếu khảo sát phản hồi của Sinh viên K43

09:09 01/06/2020

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

BAN ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

Về việc lấy phiếu khảo sát phản hồi trực tuyến

của Sinh viên K43 Học viện trước khi tốt nghiệp

Hoạt động khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên Học viện Ngoại giao là hoạt động quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Khảo sát ý kiến phản hồi SV được thực hiện định kỳ nhằm thu thập, phân tích thông tin đánh giá - phản hồi của sinh viên nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của Học viện Ngoại giao cũng như phục vụ công tác Kiểm định Chất lượng theo quy định.

Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi trực tuyến của sinh viên K43 Học viện Ngoại giao trước khi tốt nghiệp” đã được Ban Đào tạo gửi đến toàn thể sinh viên K43 qua email @dav.edu.vn.

Thời hạn hoàn thành khảo sát: trước ngày 06/06/2020. Quá thời hạn này, Phiếu phản hồi sẽ tự động khóa và hết hiệu lực.

Thông tin phản hồi của các bạn sinh viên sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích phân tích số liệu và xây dựng báo cáo Phản hồi của sinh viên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn./.

Cùng chuyên mục