Thông báo lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Cao học XVII (2016 – 2018)

    BỘ NGOẠI GIAO                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Cao học XVII (2016-2018)

Chiều ngày 23/07/2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo C, Tầng 2 nhà G

TT

Ngày bảo vệ

Đề tài luận văn

Người hướng dẫn

và học viên thực hiện

1.     

13h30

Ngày 23/7/2018

Chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Australia từ năm 2007 đến nay

– HV: Lê Văn Đạt;
GVHD: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

2.     

14h45

Ngày 23/7/2018

Quan hệ ASEAN – Ấn Độ từ năm 2000 đến nay

– HV: Nguyễn Thúy Quỳnh;
GVHD: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

3.     

16h00

Ngày 23/7/2018

Tác động của quan hệ Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump đến an ninh châu Á-Thái Bình Dương

– HV: Lê Quang Tuyến;
GVHD: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC