THÔNG BÁO: Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 THÔNG BÁO

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 (văn bản đính kèm).

Căn cứ kế hoạch của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Học viện Ngoại giao đề nghị các cán bộ, giảng viên trong và ngoài Học viện đã có đủ điều kiện và có nhu cầu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ để ghi tên xét công nhận trước ngày 02/04/2020.

Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo./.

 

 

Văn bản đính kèm

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC