Thông báo: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành khóa 43

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

        BAN ĐÀO TẠO

             ***o0o***

 

THÔNG BÁO

THI TỐT NGHIỆP MÔN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 43

 

Khóa

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

CT43

8h ngày 02/06/2020

G701

 

KT43

8h ngày 02/06/2020

G702

 

TA43

8h ngày 02/06/2020

G705

 

14h ngày 02/06/2020

G603 + G607 + G609

 

LQT43

8h ngày 03/06/2020

G603

 

TT43

8h ngày 03/06/2020

G607

 

 

Hà Nội, ngày 19/05/2020

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC