Thông báo Thời gian, địa điểm thi viết, thi phỏng vấn, giảng thử, Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

17:41 25/05/2024

Tiếp theo thông báo ngày 20/5/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo lịch tổ chức Tiếp nhận/Xét tuyển viên chức vòng 2 như sau:

Ngày 29/5/2024: Ứng viên Tiếp nhận và Xét tuyển thi phỏng vấn, giảng thử

- Ứng viên Tiếp nhận thi phỏng vấn, giảng thử tại Phòng D301, Nhà D (lịch cụ thể tại đây).

- Ứng viên Xét tuyển (có bằng Tiến sĩ và bài báo ISI, Scopus) thi phỏng vấn, giảng thử tại Phòng D415 (lịch cụ thể tại đây);

Ngày 31/5/2024: Khai mạc Kỳ Tuyển dụng và Thi viết chuyên ngành

- 13:15 – 13:30: Lễ khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Phòng D205, Tầng 2, nhà D; Thành phần tham dự: toàn thể ứng viên Tiếp nhận và Xét tuyển;

- 14:00-17:00:  Ứng viên Xét tuyển không có bài báo ISI, Scopus thi viết chuyên ngành tại Phòng D101, D110 (danh sách Phòng D101, Phòng D110).

Ngày 03-04/6/2024: Ứng viên Xét tuyển không có bài báo ISI, Scopus thi phỏng vấn, giảng thử  (lịch phỏng vấn; lịch giảng thử).

Lưu ý: 

- Tất cả các ứng viên Tiếp nhận và Xét tuyển cần: (i) Tham dự Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng chiều ngày 31/5/2024 ; (ii) Có mặt trước thời điểm thi 30 phút, mang theo Thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân hợp pháp (CCCD, Hộ chiếu...) có ảnh để làm thủ tục dự thi.

- Liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính).

Email: ptccb.hvng@gmail.com

Xin trân trọng thông báo./.

                                                                    Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2024

                                                                                HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Cùng chuyên mục