Thông báo về việc lùi thời hạn tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

15:22 04/09/2021

THÔNG BÁO

Về việc lùi thời hạn tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 108/HVNG-SĐH ngày 22/02/2021 của Học viện Ngoại giao về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Học viện Ngoại giao thông báo:

  1. Tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ trình độ thạc sĩ vào tháng 5 năm 2021 như đã công bố.
  2. Học viện sẽ thông báo lịch thi điều chỉnh cụ thể trong thời gian sớm nhất.
  3. Các nội dung khác thực hiện theo thông báo số 108/HVNG-SĐH ngày 22/02/2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau Đại học, Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao

Phòng 508, nhà Thư viện, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0898.634.436

Thông tin trên website: http://www.dav.edu.vn./.

TL. GIÁM ĐỐC

Q. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thìn

Cùng chuyên mục