• Trung tâm thông tin tư liệu
< >

Trung tâm Thông tin Tư liệu

19:17 26/09/2021

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU

Email: TTTTTL@dav.edu.vn

  1. Ban Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: PGS. TS. Đặng Cẩm Tú

Email: dangcamtu@dav.edu.vn

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Việt Kiên

Email: nvkien@dav.edu.vn

  1. Phòng Biên tập - Trị sự:

Địa chỉ liên hệ: Tầng 5, nhà B, Học viện Ngoại giao

Email: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn

Trưởng phòng: TS. Khổng Thị Bình

  1. Phòng Lưu trữ - Thư viện

Địa chỉ liên hệ: Phòng B201, B301, B401, nhà B, Học viện Ngoại giao

Email: thuvienhvng@dav.edu.vn

  1. Phòng Công nghệ - Thông tin

Địa chỉ liên hệ: A401, nhà A, Học viện Ngoại giao

Email: doduchuyhuy@dav.edu.vn