Viện Biển Đông

11:00 21/05/2020

Viện Biển Đông được thành lập theo Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/09/2012) như một đơn vị trực thuộc Học viện Ngoại giao.

THÔNG TIN CỦA VIỆN BIỂN ĐÔNG

I. Quá trình hình thành, phát triển

Viện Biển Đông được thành lập theo Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/09/2012) như một đơn vị trực thuộc Học viện Ngoại giao. Tiền thân của Viện Biển Đông là Chương trình nghiên cứu Biển Đông và sau đó là Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông (thành lập ngày 14/12/2010 theo Quyết định số 635/QĐ-BNG của Bộ trưởng Ngoại giao), thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

II. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ

Viện Biển Đông được tổ chức thành 04 Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp, Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu. Bên cạnh đó, Viện cũng thành lập các Nhóm nghiên cứu chuyên trách theo đối tượng cụ thể gồm: Nhóm Đông Nam Á, Nhóm Trung Quốc, Nhóm Mỹ - EU, Nhóm Trung Cường, Nhóm Pháp lý và các Nhóm theo dõi vấn đề chuyên ngành.

Viện Biển Đông thực hiện 05 chức năng như sau: (1) nghiên cứu; (2) tham mưu; (3) ngoại giao kênh 2; (4) thông tin, tuyên truyền; (5) kết nối nghiên cứu trong và ngoài nước. Do vậy, các nhiệm vụ chính của Viện bao gồm: (i) nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị chiến lược, chính sách bảo vệ chủ quyền; (ii) triển khai các đề tài, chuyên đề nghiên cứu, tổng hợp báo cáo đánh giá, phân tích, các sáng kiến có giá trị từ học giả và báo cáo gửi Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Cấp cao cùng các đơn vị liên quan; (iii) thúc đẩy phát triển Biển Đông trên khía cạnh chính trị – an ninh, pháp lý; (iv) triển khai các hoạt động ngoại giao kênh học giả và hợp tác quốc tế về Biển Đông; (v) phổ biến kiến thức và vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông; (vi) thu thập và khai thác dữ liệu; và (vii) làm đầu mối phối hợp và định hướng nghiên cứu cho các đơn vị, tổ chức trong nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

III. Những thành tựu nổi bật

Từ khi được xây dựng vào năm 2008, Viện Biển Đông triển khai đa dạng nhiều hoạt động, bao gồm: (i) tổ chức Hội thảo quốc tế trong và ngoài nước, đặc biệt là chuỗi Hội thảo quốc tế về Biển Đông - sự kiện thường niên tầm cỡ quốc tế; (ii) tổ chức các đoàn học giả đi trao đổi học thuật với các viện nghiên cứu nước ngoài; (iii) xây dựng trang web Nghiên cứu Biển Đông và trung tâm tư liệu phong phú và cập nhật về Biển Đông với 200 đầu sách và tài liệu khác nhau, hàng ngàn đầu tài liệu bản điện tử; và (iv) xây dựng mạng lưới quan hệ với các trung tâm nghiên cứu và học giả uy tín trên thế giới. Các cán bộ của Viện cũng tích cực tham dự và phát biểu tại các hội thảo quốc tế; tham gia viết bài, xuất bản các nghiên cứu về Biển Đông tại các nhà xuất bản, tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Với các hoạt động tích cực những năm qua, Viện Biển Đông đã từng bước khẳng định được mình là một trong những cơ quan nghiên cứu về Biển Đông hàng đầu trên cả nước, có tiếng nói uy tín trên trường quốc tế, góp phần thiết thực vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Đội ngũ lãnh đạo của Viện Biển Đông hiện nay gồm:

Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

 

 

 

 

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Nam Dương

Bản Lý lịch: tại đây

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm Pháp lý: T.S Nguyễn Thị Lan Hương

Bản Lý lịch: tại đây

 

 

 

 

Các Trưởng Nhóm Nghiên cứu

Trưởng Nhóm Đông Nam Á: T.S Phạm Duy Thực

Bản Lý lịch: tại đây

 

 

 

 

 

Trưởng Nhóm Trung Cường: Th.S Đinh Tuấn Anh

 

 

 

 

 

Trưởng Nhóm Trung Quốc: Th.S Hoàng Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Nhóm Mỹ: Th.S Đỗ Mạnh Hoàng

Bản Lý lịch: tại đây

 

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục