• Ban đào tạo
< >

Ban Đào tạo

08:00 04/03/2020

Thông tin Ban Đào tạo:
 • Lãnh đạo Ban Đào tạo: Trưởng ban: Nguyễn Thị Thìn

 1. Phòng Đào tạo đại học:
 • Địa chỉ: (đang cập nhật)

 • Điện thoại liên hệ: Hotline: 0943 48 28 40

 • Email: dt@dav.edu.vn

 • Lãnh đạo phòng:

+ Q. Trưởng phòng Đào tạo đại học: Hoàng Mai Hương

+ Email: hoangmaihuong@dav.edu.vn

2. Phòng Đào tạo sau đại học 
 • Địa chỉ: (đang cập nhật)

 • Điện thoại: (đang cập nhật)

 • Hotline: 0898.634.436

 • Email: dtsdh@dav.edu.vn

 • Lãnh đạo phòng:

+ Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Thanh Bình

+ Điện thoại: (đang cập nhật)

+ Email: dothanhbinh@dav.edu.vn

3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 • Địa chỉ liên hệ: (đang cập nhật)

 • Điện thoại: (đang cập nhật)

 • Email: dbchatluong.dav@dav.edu.vn

 • Lãnh đạo phòng:

+ Phụ trách phòng: Phan Thanh Thủy

+ Điện thoại: (đang cập nhật)

+ Email: phanthanhthuy@dav.edu.vn