Chương trình Học bổng khuyến học Nguyễn Cơ Thạch năm học 2021 - 2022

16:00 13/11/2021

Trước những chuyển dịch căn bản của cục diện quốc tế trong kỷ nguyên số và đất nước bước vào thời kỳ chiến lược mới với mục tiêu, tầm nhìn hết sức hoài bão, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đối ngoại đứng trước những yêu cầu hoàn toàn mới về tư duy, cách tiếp cận và chất lượng. Trong bối cảnh đó và nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (15/5/1921 - 15/5/2021), Học viện Ngoại giao được sự đồng ý của gia đình cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và sự hỗ trợ của các cựu sinh viên Học viện đã thành lập Chương trình Học bổng Khuyến học Nguyễn Cơ Thạch. 

Chương trình nhằm mục đích khuyến khích tài năng trẻ học tập, nghiên cứu phục vụ hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của đất nước trong thời kỳ chiến lược mới với sứ mệnh phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, đóng góp tích cực cho xã hội. Chương trình cấp học bổng từ các nguồn đóng góp tự nguyện cho các sinh viên Học viện có thành tích xuất sắc, có tố chất, có năng lực nghiên cứu khoa học, học hỏi được những phẩm chất, tư tưởng, tầm nhìn của cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

Năm học 2021 - 2022, Học viện thông báo Chương trình Học bổng Khuyến học Nguyễn Cơ Thạch như sau: 

📌Đối tượng của chương trình

- Sinh viên đang theo học hệ Đại học tại Học viện Ngoại giao.

📌 Số lượng và giá trị học bổng:

- Số lượng: 03 suất học bổng;

- Các suất học bổng có giá trị lần lượt: 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, 30 triệu. 

📌 Tiêu chí:

- Sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc trong năm học tại Học viện (căn cứ vào kết quả học tập cuối năm, các giải thưởng trong các kỳ thi cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp Học viện);

- Sinh viên có sản phẩm nghiên cứu khoa học được đánh giá xuất sắc (căn cứ vào kết quả nghiên cứu, thành tích, giải thưởng, sáng kiến nghiên cứu);

- Sinh viên thể hiện có năng lực lãnh đạo xuất sắc (căn cứ vào đóng góp của sinh viên vào các hoạt động trong và ngoài Học viện, thông qua bài luận và kết quả trả lời phỏng vấn của Hội đồng);

- Sinh viên học hỏi được những phẩm chất, tư tưởng, tầm nhìn của cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (căn cứ vào kết quả đánh giá những phẩm chất của sinh viên, thông qua bài luận và kết quả trả lời phỏng vấn của Hội đồng).

📌 Hồ sơ xin học bổng:

- Đơn đăng ký Học bổng Khuyến học Nguyễn Cơ Thạch (theo mẫu);

- Bảng điểm học tập;

- Các minh chứng cho giải thưởng trong các kỳ thi cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp Học viện;

- Các minh chứng cho sản phẩm nghiên cứu khoa học (kết quả nghiên cứu, thành tích, giải thưởng, sáng kiến nghiên cứu);

- Các minh chứng về năng lực lãnh đạo xuất sắc (thể hiện qua các hoạt động của sinh viên trong và ngoài Học viện, thông qua bài luận và trả lời phỏng vấn của Hội đồng);

- Các minh chứng về việc học hỏi những phẩm chất, tư tưởng, tầm nhìn của cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (thể hiện qua các hoạt động của sinh viên trong và ngoài Học viện, thông qua bài luận và trả lời phỏng vấn của Hội đồng).

- Bài luận: sinh viên trả lời 03 câu hỏi của Hội đồng xét duyệt Học bổng Khuyến học Nguyễn Cơ Thạch (phần trả lời cho mỗi câu từ 600 - 800 từ).

📌 Cách thức nộp hồ sơ:

- Hoàn thiện Đơn đăng ký Học bổng Khuyến học Nguyễn Cơ Thạch: https://bit.ly/3C95hLP

- Điền form đăng ký trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/bCFmD2CyBF  

📌 Những mốc thời gian cần lưu ý:

- Thời hạn đăng ký: từ ngày 12/11 - 27/11/2021;

- Thời gian vòng phỏng vấn dự kiến: Ngày 02/12/2021 (đối với những sinh viên đăng ký được Hội đồng xét duyệt Học bổng Khuyến học Nguyễn Cơ Thạch đánh giá xuất sắc);

- Thời gian trao học bổng: Ngày 10/12/2021, tại Lễ kỷ niệm 100 năm sinh cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.

* Mọi thông tin, thắc mắc liên hệ qua email: student.info@dav.edu.vn hoặc nguyenmaingoc@dav.edu.vn

Trân trọng.

 

Mai Ngọc

Cùng chuyên mục