Giới thiệu chung về thư viện Học viện Ngoại giao

00:00 04/09/2021

VÀI NÉT VỀ THƯ VIỆN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Thư viện Học viện Ngoại giao được thành lập và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của Học viện Ngoại giao từ năm 1959 đến nay. Trong quá trình hoạt động, Thư viện Học viện Ngoại giao đã có vai trò quan trọng phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện, cung cấp tư liệu cho các thế hệ sinh viên và toàn thể giáo viên, cán bộ nghiên cứu của Học viện và Bộ Ngoại giao.

Thư viện hiện có khoảng 55.000 tài liệu, trong đó có hơn 30.000 đầu sách, gần 5.000 khóa luận cử nhân, luận văn cao học và luận án tiến sĩ, hơn 500 báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 25 loại tạp chí, báo tiếng Việt và 15 loại tạp chí, báo tiếng nước ngoài. Các đầu sách tham khảo của Thư viện có nội dung chuyên sâu về các vấn đề Quan hệ quốc tế; Kinh tế quốc tế; Luật pháp quốc tế; Những vấn đề khu vực và toàn cầu; Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Tình hình chính trị, lịch sử, văn hoá, tôn giáo, quốc phòng, an ninh… của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Số đầu sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo, tài liệu học của các ngành đào tạo được chú trọng cập nhật, bổ sung hàng năm.

Hệ thống thư viện được tin học hoá quản lý bằng ứng dụng phần mềm quản trị thư viện điện tử Libol 8.0 và thư viện số Libol 9.0 trong công tác biên mục, quản lý ấn phẩm nhiều kỳ (báo, tạp chí, tập san..), quản lý kho tài liệu. Vốn tài liệu điện tử của thư viện hiện tại gồm trên 15.780 tài liệu đã được biên mục, tóm tắt thành tập tin điện tử đưa lên máy phục vụ tra cứu. Thư viện số bắt đầu được đưa vào vận hành từ đầu năm 2022.

Trong năm 2021, Thư viện Học viện Ngoại giao đã được cải tạo, mở rộng diện tích (gấp hơn 3 lần trước đây) và tăng cường trang thiết bị. Thư viện hiện được chia làm 3 tầng gồm 5 phòng đọc với tổng diện tích 739m2, trong đó có nhiều phòng đọc được các đối tác nước ngoài như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Australia tài trợ trang thiết bị, máy tính nối mạng phục vụ truy cập internet và tra cứu tài liệu. Kho lưu trữ của Thư viện có diện tích 500m2.

Trong giai đoạn 2021- 2025, mục tiêu phát triển của Thư viện Học viện Ngoại giao là tăng cường vốn tài liệu và hiện đại hóa, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số chất lượng cao, mở rộng đối tượng phục vụ tới cán bộ, giảng viên và người học không chỉ của Học viện Ngoại giao và Bộ Ngoại giao mà cả các bộ, ngành, cơ quan và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác trên cả nước. Đặc biệt, Thư viện Học viện Ngoại giao hướng tới trở thành trung tâm dữ liệu tri thức số hóa của Bộ Ngoại giao.

Giờ mở cửa chung :           Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần  

                                                 Sáng:     8h00 đến 12h30.

                                                Chiều:   12h30 đến 17h00.

                                                 Tối: 17h00 đến 20h30

                                                Thứ 7   Sáng: 9h00 đến 13h30

                                                              Chiều: 13h30 đến 18h00

 Địa chỉ liên hệ:

Giải đáp thắc mắc và trợ giúp các yêu cầu liên quan đến thư viện: ĐT: 0973758568; Email: thuvienhvng@dav.edu.vn (Ms. Nguyễn Thùy Dương)

Các vấn đề liên quan thư viện điện tử, thư viện số: ĐT: 0964681962; Email: lucnth@dav.edu.vn (Mr. Nguyễn Thế Hồng Lực).

 Mọi ý kiến đóng góp hoặc phản hồi liên quan đến Thư viện xin gửi tới hòm thư góp ý trên trang http://thuvien.dav.edu.vn hoặc tới địa chỉ email: ykiendonggop_thuvienhvng@dav.edu.vn

 Trang Web truy cập : http://thuvien.dav.edu.vn

thuvien

Cùng chuyên mục