Học viện Ngoại giao ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ (NMF)

15:49 18/03/2024

Sáng ngày 15/3/2024, TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, và Phó Đô đốc Pradeep Chauhan, Tổng Giám đốc Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ (NMF) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) giữa Học viện Ngoại giao (DAV) và Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ (NMF).

Buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa DAV và NMF được tổ chức bên lề Đối thoại Biển lần thứ 12 với chủ đề “Thúc đẩy kết nối trên biển – Tăng cường gắn kết toàn cầu” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NMF là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chính sách có uy tín và duy nhất về biển tại Ấn Độ hướng đến nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, giới học giả và xã hội về các vấn đề biển. NMF có 8 chương trình nghiên cứu toàn diện về an ninh biển, gồm có: (i) địa chính trị biển; (ii) an ninh biển toàn diện; (iii) công nghệ hải quân; (iv) lịch sử và văn hóa biển; (v) kết nối biển; (vi) an toàn trên biển; (vii) tài nguyên biển; (viii) công pháp quốc tế về biển. NMF phát triển và quản lý nhiều nền tảng xuất bản trực tuyến và Tạp chí Maritime Affairs (thuộc danh mục Scopus).

Việc ký kết MOU giữa DAV và NMF mở ra một giai đoạn hợp tác thiết thực và ý nghĩa giữa hai cơ quan nghiên cứu và tham mưu chính sách về an ninh hàng hải của hai quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức về những vấn đề an ninh biển hệ trọng đồng thời thúc đẩy những ý tưởng, sáng kiến mới góp phần duy trì hòa bình, ổn định và trât tự dựa trên luật lệ trên biển trong khu vực.

Cùng chuyên mục