Hướng dẫn tra cứu, tìm kiếm thông tin về tài liệu

15:48 02/12/2020

 Tìm trên máy tính

Bước 1:

Vào địa chỉ: http://thuvien.dav.edu.vn

Bước 2:

Đọc phần kỹ phần hướng dẫn sử dụng tại http://thuvien.dav.edu.vn 

Bước 3:

Tìm kiếm thông tin qua các phần:

– Tìm kiếm

– Tìm kiếm nâng cao

Bước 4:

Xem kết quả, lựa chọn kết quả phù hợp, về các thông tin của tài liệu (Tên tài liệu, tác giả, số đăng ký cá biệt) vào phiếu yêu cầu mượn tại phòng đọc tầng 3, hoặc Đặt mượn trên máy tính

Bước 5:

Gửi phiếu yêu cầu cho cán bộ thư viện để nhận được trả lời về tài liệu.

Trường hợp đặt mượn sách giấy trên máy sẽ gặp thủ thư để mượn sách

Cùng chuyên mục