• Khoa tiếng anh
< >

Khoa Tiếng Anh bảo vệ thành công giáo trình Nghe tiếng Anh chuyên ngành Ngoại giao trình độ trung cấp

09:03 02/12/2023

Chiều ngày 29 tháng 11, Khoa Tiếng Anh đã bảo vệ thành công vòng thẩm định hai giáo trình Nghe tiếng Anh chuyên ngành Ngoại giao - News Listening (Intermediate Level) và News Listening (Upper-Intermediate Level) do TS. Trần Thị Thanh Liên, Trưởng Khoa Tiếng Anh làm Chủ biên với mức điểm xuất sắc từ Hội đồng.

Đây là hai giáo trình nằm trong bộ ba giáo trình Nghe tiếng Anh chuyên ngành đã và đang được biên soạn lại nhằm đáp ứng những thay đổi trong chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của các học phần tiếng Anh chuyên ngành tại Học viện.

Sau khi được chỉnh sửa, hoàn thiện dựa trên các ý kiến phản biện của Hội đồng và trải qua vòng nghiệm thu vào tháng 12 năm nay, hai giáo trình này sẽ được đưa vào giảng dạy thử nghiệm với mục tiêu giúp sinh viên tiếp cận nguồn ngữ liệu cập nhật nhất và luyện tập với đa dạng các bài tập, từ đó cải thiện kỹ năng Nghe cũng như mở rộng kiến thức nền và từ vựng về các vấn đề toàn cầu.

Xin chúc mừng Khoa Tiếng Anh và nhóm tác giả.

Nguyễn Thu Uyên

Cùng chuyên mục