Lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Cao học XVII (2016-2018) Từ 30/08/2018 – 31/08/2018

      BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Cao học XVII (2016-2018)

Từ 30/08/2018 – 31/08/2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo B, Tầng 3 nhà G

TT

Ngày bảo vệ

Đề tài luận văn

Người hướng dẫn

và học viên thực hiện

1.      

7h30 ngày 30/08/2018

Tác động của vấn đề tranh chấp Biển Đông đối với quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay

– HV: Phạm Trung Kiên;
GVHD: TS. Trần Việt Thái

 

2.      

8h45 ngày 30/08/2018

Đối ngoại nhân dân Việt Nam-Trung Quốc trong hai mươi năm đầu thế kỷ XXI

– HV: Nguyễn Thị Diệu Ngọc;
GVHD: TS. Quách Quang Hồng

3.      

10h00 ngày 30/08/2018

Quan hệ Trung Quốc – Liên minh châu Âu sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

– HV: Nguyễn Hồng Nhung;
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình

4.      

11h15 ngày 30/08/2018

Quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế giai đoạn 1986 đến nay

– HV: Nguyễn Thu Thảo;
GVHD: TS. Hà Anh Tuấn

5.     iềuSĨ 2018 tếỘ THS

13h30 ngày 30/08/2018

Chính sách châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Donal Trump: Thực trạng và triển vọng

– HV: Nguyễn Văn Cường;
GVHD: TS. Nguyễn Tuấn Việt

6.      

14h45 ngày 30/08/2018

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa kỳ từ năm 2013 đến nay

– HV: Nguyễn Thị Sung;
GVHD: TS. Nguyễn Tuấn Việt

7.      

16h00 ngày 30/08/2018

Việt Nam trong quan hệ Ấn Độ-ASEAN từ năm 2012 đến năm 2020

– HV: Bùi Hoàng Nam;
GVHD: TS. Đỗ Thị Thủy

8.      

17h15 ngày 30/08/2018

Quá trình Mỹ-Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD và tác động tới an ninh khu vực Đông Bắc Á

– HV: Lê Ngọc Trung;
GVHD: TS. Đỗ Thị Thủy

9.      

13h00 ngày 31/08/2018

Lịch sử quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam từ năm 1930 tới năm 1991

– HV: Nguyễn Trung Dũng;
GVHD: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

10.   

14h15 ngày 31/08/2018

Quan hệ Mỹ-Trung trong thời gian đầu dưới chính quyền Trump

– HV: Đỗ Mai Lan;
GVHD: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

11.   

15h30 ngày 31/08/2018

Tác động của khoa học-công nghệ đến quan hệ quốc tế từ năm 2000 đến nay

– HV: Phạm Tuấn Việt;
GVHD: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

12.   

16h45 ngày 31/08/2018

Cạnh tranh sức mạnh mềm giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á từ đầu thế kỷ XXI đến nay

– HV: Nguyễn Thị Hòa;
GVHD: TS. Lê Hải Bình

13.   

18h00 ngày 31/08/2018

Những thách thức trong việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương

– HV: Bùi Đức Thuận;
GVHD: TS. Lê Hải Bình

 

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC