MẠNG LƯỚI NGOẠI GIAO KÊNH 2

10:17 10/09/2021

Học viện là thành viên và cơ quan điều phối của Việt Nam trong nhiều mạng lưới nghiên cứu quan hệ quốc tế, tổ chức, hiệp hội học thuật trong khu vực và trên thế giới như Hội đồng Hợp tác an ninh châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP), Mạng lưới các Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ASEAN (ASEAN-ISIS), Mạng lưới các viện nghiên cứu Đông Á (NEAT), Mạng lưới các viện nghiên cứu ASEAN - Trung Quốc (NACT), Trung tâm nghiên cứu toàn cầu về Mê Công (GCMS), Mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC (ASCC).

Học viện có quan hệ hợp tác với hơn 80 viện, trung tâm, cơ quan, tổ chức nghiên cứu và trường đại học trong và ngoài nước, trong đó ở trong nước có Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Viện Chiến lược của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công thương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội...; ở ngoài nước có Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc (CICIR), Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc (CIIS), Viện Quan hệ quốc tế Nhật Bản (JIIA), Học viện Ngoại giao Lào (IFA), Viện Hòa bình và Hợp tác Campuchia (CICP), Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) và Viện Brookings (Hoa Kỳ), Viện Lowy (Australia), Viện Nghiên cứu Quốc tế Ấn Độ Vivekananda (VIF), Trung tâm nghiên cứu chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Israel, Quỹ Châu Á New Zealand, Quỹ Konras Adenauer Stiftung (KAS)...

Với mạng lưới ngoại giao kênh 2 đa dạng, phong phú, Học viện Ngoại giao được đánh giá xếp trong số 37 cơ quan tư vấn chính sách có liên quan đến chính phủ hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm liền. Hàng năm, Học viện cử khoảng 100 đoàn nghiên cứu viên, giảng viên tham dự các hội thảo khoa học quốc tế, các khóa học trong và ngoài nước, tổ chức và đón từ 80 đến hơn 100 đoàn quốc tế đến trao đổi học thuật tại HVNG, tổ chức 50 - 60 hội thảo hội nghị trong nước và quốc tế, tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động trong khuôn khổ các mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước. Trong giai

đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, và học viên Học viện Ngoại giao tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững vị trí là cơ sở đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng, và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và ngoại giao hàng đầu của Việt Nam và xếp trong nhóm đầu không chỉ ở Đông Nam Á mà cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Cùng chuyên mục