NCS Đỗ Ngọc Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 10/3/2018, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Đỗ Ngọc Thủy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài “Hoạt động đối ngoại của chính quyền địa phương Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Tạ Minh Tuấn và PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn.

NCS Đỗ Ngọc Thủy và người hướng dẫn PGS.TS. Tạ Minh Tuấn

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án vì đây là công trình khoa học đầu tiên đi sâu nghiên cứu về đối ngoại địa phương ở Việt Nam. Luận án cung cấp các khái niệm cơ bản, trong đó đi sâu vào bản chất của chính quyền địa phương trong quan hệ quốc tế, quá trình hình thành các hoạt động, lợi ích địa phương với tư cách là động lực của hoạt động đối ngoại, quan hệ trung ương và địa phương trong đối ngoại. Sử dụng phương pháp phân tích hiện đại, Tác giả đã phát hiện những điểm chung giữa thế giới và Việt Nam trong cách tiếp cận nghiên cứu, những quy luật chung trong sự phát triển của đối ngoại địa phương Việt Nam và thế giới hay mối quan hệ biện chứng giữa đối ngoại địa phương và hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án đã khảo sát các hoạt động thực tiễn điển hình của đối ngoại địa phương Việt Nam trên bốn bình diện chủ yếu là an ninh biên giới; kinh tế đối ngoại, hợp tác hữu nghị và hội nhập tiểu vùng, từ đó đưa ra những đánh giá xác đáng về kết quả đạt được cũng như hạn chế của đối ngoại địa phương. Kết nối chặt chẽ với lịch sử công tác đối ngoại chung, Luận án đã khẳng định những đóng góp to lớn của đối ngoại địa phương trên mặt trận đối ngoại của đất nước. Dựa trên việc phân tích các thông tin xác thực từ các địa phương và Bộ Ngoại giao, tác giả đã lý giải được các vấn đề “thời sự” như quy chế quản lý thống nhất đối ngoại, việc hoàn thiện chức năng đối ngoại địa phương, yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và dự báo hai triển vọng cùng bốn xu hướng phát triển mạnh mẽ của đối ngoại địa phương. Luận án là nguồn tài liệu hữu ích, có giá trị cho công tác giảng dạy, nghiên cứu về chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế và các nhà hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách về đối ngoại địa phương.

NCS Đỗ Ngọc Thủy cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Đỗ Ngọc Thủy xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua, trong đó có 5/7 phiếu xuất sắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC