NCS Nguyễn Hồng Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 11/01/2023

NCS Nguyễn Hồng Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 11/01/2023, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hồng Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ từ 1995 đến nay”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

(Ảnh 1)

NCS Nguyễn Hồng Sơn cùng với giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ từ năm 1995 tới nay.

Luận án đã nghiên cứu lập luận của các trường phái lý thuyết phổ biến trong quan hệ quốc tế về hợp tác nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng giữa các quốc gia, từ đó luận giải động cơ Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau trong quan hệ quốc phòng, quá trình xây dựng lòng tin và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong quan hệ quốc phòng. Luận án đi sâu đánh giá thực trạng quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ từ năm 1995 đến nay trên các lĩnh vực hợp tác chủ yếu, bao gồm giải quyết hậu quả chiến tranh; huấn luyện, đào tạo quân sự; mua sắm thiết bị, trao đổi công nghệ quốc phòng; an ninh hàng hải; gìn giữ hoà bình; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn. Luận án cũng làm rõ những thành tựu và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ quốc phòng song phương, từ đó dự báo triển vọng quan hệ quốc phòng giữa hai nước đến năm 2030 và đưa ra một số khuyến nghị chính sách quốc phòng với Việt Nam trong tương lai.

Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể là nguồn tài liệu tham khảo đối với các cán bộ làm công tác ngoại giao và đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại hoặc các môn học về Hoa Kỳ.

(Ảnh 2)

NCS Nguyễn Hồng Sơn cùng các thầy cô trong Hội đồng cấp học viện

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Nguyễn Hồng Sơn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục