NCS Nguyễn Ngọc Hùng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 16/01/2023

NCS Nguyễn Ngọc Hùng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/01/2023, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Ngọc Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Lập trường của Mỹ đối với các sự kiện liên quan tới Việt Nam trong vấn đề Biển Đông thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng.

(Ảnh 1)

NCS Nguyễn Ngọc Hùng cùng với các thầy cô trong Hội đồng cấp học viện

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về lập trường của Mỹ đối với các sự kiện liên quan tới Việt Nam trong vấn đề Biển Đông thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Luận án đã trình bày một số vấn đề liên quan đến lập trường của quốc gia trước một sự kiện tranh chấp, xung đột quốc tế như khái niệm, hình thức biểu hiện, các nhân tố ảnh hưởng; phương pháp phân tích, xác định lập trường; mối quan hệ giữa lập trường và chính sách đối ngoại của quốc gia.

Luận án đã phân tích, lý giải lập trường của Mỹ đối với các sự kiện liên quan tới Việt Nam trong vấn đề Biển Đông thời kỳ Chiến tranh Lạnh, qua đó tổng hợp, đối chiếu, so sánh, rút ra được những điểm chung, những nhân tố ảnh hưởng đến lập trường của Mỹ, góp phần vào việc bổ sung, làm phong phú thêm các kết quả nghiên cứu về vấn đề Biển Đông từ góc độ lịch sử.

Trên cơ sở đó, luận án đã gợi mở một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị, góp phần vào việc nghiên cứu, tham khảo, hoạch định chính sách đối ngoại nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ta đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông.

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Nguyễn Ngọc Hùng xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục