Nghiên cứu sinh Tôn Thị Ngọc Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 04/01/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Tôn Thị Ngọc Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Vai trò của ASEAN trong tiến trình hợp tác và liên kết khu vực ở Đông Á”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

anh-1-edited

NCS Tôn Thị Ngọc Hương và người hướng dẫn GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án khi Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản cả về lý thuyết và thực tiễn của liên kết khu vực tại Đông Á. Tiến trình liên kết ở Đông Á được đánh giá theo chiều dài lịch sử đã cho thấy được những bước phát triển qua các giai đoạn của liên kết khu vực, các đối tượng chính tham gia và tác động đến tiến trình này. Bên cạnh đó, luận án cũng đi sâu phân tích quá trình vận động của ASEAN nhằm thúc đẩy hợp tác và liên kết tại khu vực Đông Á; đánh giá những đóng góp, hạn chế và nhân tố tác động đến vai trò của ASEAN ở khu vực, điều kiện để ASEAN phát huy được vai trò trong liên kết khu vực và nhìn nhận của các nước lớn về vai trò của ASEAN. Cuối cùng, luận án cũng đã dự báo triển vọng liên kết khu vực Đông Á đến 2025 và vai trò của ASEAN, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN cũng như trong liên kết khu vực Đông Á.

 anh-2-edited

NCS Tôn Thị Ngọc Hương cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo tiến sĩ. NCS đã trình bày những kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời các câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Tôn Thị Ngọc Hương xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 6/6 phiếu thông qua, trong đó có 5/6 phiếu xuất sắc. Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Ngoại giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC