Tạp chí Nghiên cứu quốc tế

09:00 05/02/2020

Xuất bản số đầu tiên từ năm 1993, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế là một trong những Tạp chí hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực nghiên cứu Quan hệ quốc tế và Chính sách đối ngoại. Tạp chí có các chuyên mục nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Việt Nam, chính sách đối ngoại của các nước lớn, quan hệ giữa các nước lớn, các vấn đề kinh tế quốc tế, luật quốc tế, lý luận quan hệ quốc tế và nhiều vấn đề quốc tế khác được bạn đọc quan tâm.

Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế tiếng Việt được xuất bản định kỳ 3 tháng/số và Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế tiếng Anh được xuất bản định kỳ 6 tháng/số. Năm 2018, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế (1993-2018), Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế Online đã được giới thiệu cùng bạn đọc.

Thể lệ gửi bài đăng

Hội đồng biên tập

Địa chỉ toà soạn

Các số đã xuất bản

Tạp chí NCQT số mới nhất

Thông tin đặt mua

Thời hạn nhận bài viết cho các số tạp chí

Article submission guidelines

Editorial board

Contact us

Back Issues

Current Issue

Order Information