Thông báo Chương trình thực tập Đợt 23 tại Văn phòng Quốc hội dành cho sinh viên hệ đào tạo Chất lượng cao K47-K48

00:00 19/07/2023

Ban Đào tạo thông báo Chương trình thực tập Đợt 23 tại Văn phòng Quốc hội dành cho sinh viên hệ đào tạo Chất lượng cao K47-K48 như sau:

1. Yêu cầu chung:

- Sinh viên hệ đào tạo Chất lượng cao K47-K48 các ngành;

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp thành thạo.

2. Mô tả công việc: Hỗ trợ chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai.

3. Số lượng: 05 sinh viên (04 sinh viên học ngoại ngữ chính là tiếng Anh và 01 sinh viên học ngoại ngữ chính là tiếng Pháp) .

4. Thời gian thực tập: Từ ngày 20/7 đến ngày 22/9/2023.

5. Hình thức thực tập: Toàn thời gian tại Văn phòng Quốc hội.

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia thực tập tại Văn phòng Quốc hội đăng ký theo đường link: https://forms.gle/5DmrizmjXsda6tGDA.

- Thời gian đăng ký: Trước 22h00 ngày 20/7/2023.

- Những bạn sinh viên được lựa chọn sẽ nhận được Email thông báo sau 5-7 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký.

- Để đảm bảo việc đăng ký thực tập được nghiêm túc và dành các cơ hội thực tập công bằng cho các bạn sinh viên, những bạn đã đăng ký thực tập và trúng tuyển theo đúng nguyện vọng nhưng không tham gia thực tập sẽ không được xét thực tập các kỳ tiếp theo.

- Nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên đã đăng ký nhiều lần mà chưa trúng tuyển thực tập theo chương trình của Ban Đào tạo, các ứng viên kê khai thêm nội dung: Số lần đã đăng ký chương trình thực tập của BĐT mà chưa trúng tuyển để BĐT có thêm cơ sở lựa chọn ứng viên.

- Những bạn sinh viên đã đăng ký nhưng chưa được lựa chọn, đề nghị tiếp tục theo dõi để đăng ký tại các thông báo thực tập tiếp theo. Rất nhiều cơ hội thực tập giá trị và hấp dẫn đang được tiếp tục gửi đến các bạn.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ:

Ban Đào tạo

Email: trungtamhuongnghiep@dav.edu.vn

Cùng chuyên mục