Thông báo: Danh sách các ứng viên trúng tuyển trong Kỳ thi tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022

16:50 28/03/2023

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022 xin trân trọng thông báo:

1. Căn cứ kết quả thi Vòng 1, Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan và Điều 16, 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, xin thông báo Danh sách các ứng viên trúng tuyển trong Kỳ thi tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022 (tại đây).

Danh sách này cũng được niêm yết tại Học viện Ngoại giao, số 69, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, ứng viên trong danh sách nêu trên có trách nhiệm đến Phòng Tổ chức Cán bộ (P. 304, Tầng 3, Nhà D), Học viện Ngoại giao, số 69, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội để nộp hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể như sau:

a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, bảng điểm (từ bậc Đại học trở lên theo đăng ký dự tuyển của ứng viên) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu.

Lưu ý: Đối với Bằng cấp (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) và Chứng chỉ do các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, thí sinh cần phải nộp kèm Giấy Chứng nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

b) Phiếu Lý lịch Tư pháp mẫu số 02, được Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

c) Bản sao công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

d) Bản sao giấy khai sinh; bản sao giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe tổng quát của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên (trong thời hạn 06 tháng).

f) Bản sao Sổ Bảo hiểm Xã hội được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc các giấy tờ có liên quan để Học viện Ngoại giao xem xét, quyết định việc tập sự và xếp lương theo quy định.

g) 02 bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi đang công tác.

Thời gian nhận hồ sơ: giờ làm việc các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), từ ngày thông báo đến hết Thứ Sáu, ngày 28/4/2023.

Học viện Ngoại giao sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp, kiểm tra, xác minh các văn bằng do các cơ sở đào tạo của nước ngoài cấp đối với những ứng viên trong danh sách nêu trên. Các kết quả này sẽ là cơ sở cuối cùng để xem xét quyết định việc tuyển dụng.

3. Học viện Ngoại giao bảo lưu quyền quyết định phân công công tác các ứng viên trúng tuyển về các đơn vị trực thuộc căn cứ nhu cầu của Học viện và năng lực của ứng viên được tuyển dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên có thể liên hệ tới Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao. Đầu mối liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao, số 69, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. SĐT: 024 3834 4540. Fax: 024 3834 3543.

Xin trân trọng thông báo./.

                                                               Hà Nội ngày  28 tháng 3 năm 2023

                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                          (đã ký)

                                                                                 Phạm Lan Dung

Cùng chuyên mục