THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO THI VIẾT VÒNG 2, KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

17:00 27/03/2023

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Đơn đề nghị của ứng viên và kết quả chấm phúc khảo Vòng 02, Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban chấm phúc khảo;

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022 trân trọng thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 02 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022: (tại đây).

Liên hệ:

  • Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao;
  • Địa chỉ: Phòng 304, nhà D, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội;
  • Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính);
  • Fax: 024 38 343 543;
  • Email: ptccb.hvng@gmail.com.

Trân trọng./.

                                                                  Hà Nội ngày  27 tháng 3 năm 2023

                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                          (đã ký)

                                                                                 Phạm Lan Dung

Cùng chuyên mục