Thông báo: Kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo phần thi viết vòng 2

15:00 02/03/2023

1. Kết quả thi Vòng 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022 trân trọng thông báo Kết quả thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022 (gồm kết quả phần thi viết và thi phỏng vấn/giảng thử) tại danh sách kèm theo. Thông báo này cũng đuợc niêm yết từ thứ Năm ngày 02/3/2022 tại Học viện Ngoại giao (số 69 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội)

2. Nhận đơn phúc khảo

Thí sinh có thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi, từ thứ Năm ngày 02/3/2023 đến thứ Sáu ngày 17/3/2023 tính theo dấu bưu điện trên phong bì đơn, để nộp đơn phúc khảo (nếu có).

Lưu ý: 

Đơn phúc khảo gửi Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022 cần có các nội dung sau:

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh của thí sinh dự thi.
+ Bài thi đề nghị phúc khảo.
+ Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

Đầu mối liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao, số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0988113579. Email: ptccb.hvng@gmail.com"

         Xin trân trọng thông báo./.

                                                      Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

                                                                   Chủ tịch Hội đồng

Cùng chuyên mục