THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP MÔN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 42

THÔNG BÁO

THI TỐT NGHIỆP MÔN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 42

Khóa

Thời gian

Địa điểm

Giám thị coi thi

CT42

8h ngày 15/5/2019

G702

C. Trà, T. Lan

KT42

8h ngày 15/5/2019

G602

C. Hoàn, T Tuấn Anh

TA42

8h ngày 16/5/2019

G702

Gv khoa, T. Tuấn Anh

14h ngày 16/5/2019

G603 + G607 + G609

GV khoa

LQT42

14h ngày 16/5/2019

G701

C. Linh, T Tuấn Anh

TT42

14h ngày 16/5/2019

G705

T. Đồng Anh, C. Hương, T. Lan

Hà Nội, ngày 02/05/2019

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC