Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, tiếp Nghị sĩ Tomasz Poreba.

22:35 17/05/2024

Vào chiều ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đã có cuộc gặp gỡ với Ông Tomasz Poreba, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị Sĩ EU Phụ Trách Quan Hệ Với Các Nước Đông Nam Á Và ASEAN, Nghị viện Châu Âu, để thảo luận và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Mở đầu cuộc trao đổi, TS. Nguyễn Hùng Sơn đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về chức năng của DAV, nhấn mạnh vai trò của Học viện trong việc cung cấp các đánh giá kịp thời về các vấn đề đối ngoại và chiến lược. Nghị sĩ Tomasz Poreba đánh giá cao cách tiếp cận toàn diện của DAV trong nghiên cứu chính sách, đào tạo sinh viên, cán bộ. Ông cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác, nghiên cứu chung, chia sẻ thông tin giữa DAV và các viện nghiên cứu chính sách của châu Âu. 

Cuộc thảo luận giữa hai bên đề cập tới chiến lược của Việt Nam trong việc đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhằm cân bằng các mối quan hệ lớn với các nước lớn. TS. Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh Việt Nam và ASEAN đều chủ trường duy trì tự chủ, thúc đẩy một cấu trúc khu vực cởi mở, cân bằng, nhằm duy trì hoà bình, ổn định khu vực. Nghị sĩ Tomasz Poreba đánh giá cao đường lối đối ngoại của ASEAN, cho rằng ASEAN đang theo đuổi một chính sách ngoại giao phù hợp với bối cảnh khu vực hiện nay.

Về Liên minh Châu Âu (EU), Ông Tomasz Poreba đánh giá tích cực về nỗ lực của khối này trong việc tăng cường hợp tác và hội nhập giữa các quốc gia thành viên. Ông cũng thảo luận về chính sách Thỏa thuận Xanh của EU, đồng thời chỉ ra các thách thức mà thoả thuận này sẽ đặt ra.

Các mối quan tâm về an ninh cũng được đề cập, với Ông Tomasz Poreba nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO và vai trò của Hoa Kỳ trong quốc phòng Châu Âu. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của các mối quan hệ đối tác quốc tế mạnh mẽ để đảm bảo an ninh khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Hai bên nhất trí trao đổi thông tin liên lạc và cam kết duy trì giao tiếp để thiết lập thêm kênh trao đổi và mở rộng nỗ lực hợp tác nghiên cứu. Cả hai bên bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng cường quan hệ giữa Việt Nam, Liên minh Châu Âu và ASEAN thông qua các hoạt động trao đổi ngoại giao, văn hóa và học thuật./.

Một vài hình ảnh của cuộc tiếp xúc

Ngô Di Lân

Cùng chuyên mục