Tọa đàm Hội nhập quốc tế với chủ đề “Khái niệm, nội hàm, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo Hội nhập quốc tế của Việt Nam từ nay đến năm 2020”

14:00 15/05/2012

Nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách của Việt Nam cũng như đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Học viện Ngoại giao tổ chức các cuộc Tọa đàm khoa học về các vấn đề liên quan đến Hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam từ nay đến năm 2020.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm

Cuộc tọa đàm lần thứ nhất diễn ra vào ngày 10/5/2012 với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và rất nhiều các đại biểu, học giả đến từ các Bộ, Ban, Ngành khác nhau do Giám đốc Học viện Ngoại giao Đặng Đình Quý chủ trì. Cuộc tọa đàm lần này với mục tiêu làm sáng tỏ những nội dung chủ chốt về khái niệm, nội hàm, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo Hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2020, góp phần vào việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cuộc tọa đàm bao gồm những nội dung chính: 1) Khái niệm hội nhập quốc tế; 2) Mục tiêu của hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới; 3) Những nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam từ nay đến năm 2020; 4) Nội dung của hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực chính gồm kinh tế, chính trị - an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội; 5) Mối quan hệ giữa hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực trên.

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Các cuộc tọa đàm là điều kiện để thu thập ý kiến đóng góp của các nhà lãnh đạo và các cán bộ lão thành, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả đầu ngành và các nhà hoạch định chính sách thuộc tất cả các lĩnh vực liên quan đến quá trình hội nhập quốc tế toàn diện cho báo cáo chuyên đề khoa học về hội nhập quốc tế toàn diện và phục vụ quá trình soạn thảo Nghị quyết Trung ương về Hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục