Trung tâm Thông tin Tư liệu – Phòng Quản lý Khoa học

Trung tâm Thông tin, Tư liệu

 1. Phòng Trị sự, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, nhà 3 tầng, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 04.38344540 – Ext: 2106 / 7106

Emai: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn

Lãnh đạo phòng:

Phó Trưởng phòng: Lê Ý Xuân

Điện thoại: 04.38344540 – Ext: 2106

Email: leyxuan@gmail.com

2. Thư viện

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 – 2, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 04.62763122

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Bích Nga

Điện thoại: 024. 38343122

Email: ngabng67@gmail.com

3. Phòng Thông tin, Tin học

Địa chỉ liên hệ: P302 – P.403, nhà 7 tầng, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 04.38344540 – Ext: 1401 / 5302

Phòng Quản lý khoa học

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà 7 tầng, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 04.38343548

Lãnh đạo phòng:

 

Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Thuỳ Linh

Điện thoại: 04.38344540 – Ext: 1207

Email: buithuylinh@mofa.gov.vn; thuylinhdav@yahoo.com.vn

Phó Trưởng phòng: CN. Trần Thị Vân Hải

Điện thoại: 04.38344540 – Ext: 1205

Email: tranvanhai74@yahoo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC