Viện Biển Đông: Thông báo Tuyển dụng năm 2022

22:41 12/05/2022

Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao thông báo tuyển dụng 03 Trợ lý nghiên cứu

Thông báo Tuyển dụng của Viện Biển Đông năm 2022: xem tại đây

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi Tuyển dụng Hợp đồng của Viện Biển Đông năm 2022: xem tại đây

Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 31/5/2022, sáng từ 08:30-11:30; chiều từ 14:00-17:00

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng 713, nhà D, Học viện Ngoại giao, 69 phố chùa Láng

Liên hệ: Chị Hoàng Thị Lan, Viện Biển Đông, SĐT: 038.516.3333.

Cùng chuyên mục