Bế giảng Khóa Bồi dưỡng Kiến thức Đối ngoại dành cho cán bộ, công chức Bộ Quốc phòng

07:00 03/10/2018

     Chiều 02/10/2018, tại trụ sở Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Học viện Ngoại giao bế giảng Khóa Bồi dưỡng Kiến thức Đối ngoại dành cho cán bộ, công chức Bộ Quốc phòng.

Đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng tặng hoa cảm ơn TS. Lê Hải Bình và BTC Khóa học

     Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng công tác đối ngoại hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao mà của cả tất cả hệ thống chính trị, của các bộ, ngành và địa phương. Ông đặc biệt ấn tượng với công tác đối ngoại quốc phòng trong thời gian qua, đặc biệt khi chứng kiến các quân nhân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Ông cho rằng, công tác đối ngoại quốc phòng luôn luôn song hành với công tác đối ngoại trong các lĩnh vực khác. Trong đó việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đối ngoại là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.
TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu tại Lễ Bế giảng
TS. Lê Hải Bình trao chứng chỉ tham gia khóa học cho các học viên
TS. Lê Hải Bình trao chứng chỉ tham gia khóa học cho các học viên
TS. Lê Hải Bình trao chứng chỉ tham gia khóa học cho các học viên
TS. Lê Hải Bình trao chứng chỉ tham gia khóa học cho các học viên

    Khóa Bồi dưỡng nằm trong khuôn khổ Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác Hội nhập quốc tế, theo thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, được thiết kế với 4 chuyên đề chuyên sâu, diễn ra từ ngày 01-02/10/2018 tại Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng./.

FOSET