Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Tiền công vụ năm 2017 của Bộ Ngoại giao

12:00 10/05/2017

     Sáng 20/03/2017, tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Tiền công vụ năm 2017 dành cho các công chức, viên chức mới được tuyển dụng vào Bộ. Tham gia khóa học có 64 học viên là 64 CCVC mới được tuyển dụng vào ngành. Dự kiến Khóa học diễn ra từ 20/03 đến cuối tháng 05/2017.

Khóa Bồi dưỡng Tiền Công vụ năm 2017
TS. Phạm Lan Dung, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (FOSET), Học viện Ngoại giao phát biểu khai giảng Khóa học
Đ/c Quản Thị Kiều Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao phát biểu tại Lễ Khai giảng Khóa học

FOSET

Cùng chuyên mục