Khai giảng “Khóa đào tạo kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực ”

12:00 14/08/2018

    Triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác Hội nhập quốc tế", sáng 13/08/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (Học viện Ngoại giao) đã khai giảng “Khóa đào tạo kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực ” dành cho các cán bộ quản lý chương trình, giảng viên của các trường đào tạo bồi dưỡng các Bộ ngành, tập trung vào 4 Bộ: Ngoại giao, Công thương, Tư pháp và Quốc phòng. Khóa học diễn ra trong 3 ngày từ 13-15/8/2018 tại Học viện Ngoại giao.

     Hiện nay các khóa đào tạo ngắn hạn đang trở thành xu hướng phát triển trên thế giới, nó đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, phong phú của nhiều đối tượng trong xã hội. Các đơn vị đào tạo cần những người tổ chức có kiến thức hiểu biết và kỹ năng để thiết kế và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn. Các giảng viên tham gia giảng dạy cần năng động, biết sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, khuyến khích sự tham gia của người học vào quá trình đào tạo. Do đó, khóa học của chúng tôi chú trọng đào tạo kỹ năng để người học có thể thiết kế được các khóa đào tạo ngắn hạn tại đơn vị mình, có phương pháp giảng dạy mới thu hút hơn, hiệu quả hơn.

    Khóa học có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực như: Đ/c Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Phát thanh - truyền hình, Học viện Báo chí tuyên truyền; Đ/c. Trịnh Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao

    Khóa học đã thu hút hơn 40 học viên tham dự, thể hiện sự quan tâm rất lớn của các Bộ, ngành trong việc nâng cao năng lực, phương pháp giảng dạy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm công tác đào tạo./.

FOSET