Tổng kết các Khoá Đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

16:00 28/09/2021

TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2020

Trong năm 2020, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức thuộc các Bộ ngành, địa phương. Các khóa học đã giúp trang bị thêm kiến thức và kỹ năng đối ngoại, ngoại ngữ, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ công tác của các Bộ, ngành, địa phương. Sau đây là tổng hợp các khóa đã được triển khai trong năm 2020.